• Danh sách Báo cáo viên
  2018/06/05 17:34:29
  1. Prof. Le Hanh
  2. Nguyen Thanh Van
  3. Nguyen Xuan Cuong
  4. Tran Van Duong
  5. Phan Minh Hoang
  6. Vo Tien Huy
  7. Joseph Amado Galvez
  8. Cao Ngoc Bich
  9. Henry John F. Claravall
  10. Lee Joong Hee
  11. Cesar Villafuerte
  12. Nguyen Hoang Lien
  13. Do Xuan Truong
  14. Eduardo C. Yap
  15. Nguyen Thanh Nhan
  16. Renato Pascual Jr
  17. Philip B. Fullante