THÔNG TIN TK ĐÓNG PHÍ:

Tên TK: PHAN MINH NHỰT - Số TK: 007 100 088 5325 - Tại Ngân hàng Vietcombank (VCB) PGD Bến Nghé.

* Ghi rõ Họ và Tên người tham dự vào Nội dung nộp tiền.


Quý bác sĩ có thể đăng ký tham dự bằng cách điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau: