Thành phần tham dự
Đóng trước ngày 30/11/2021 Mức phí đóng sau 30/11/2021
BCH Hội PTTHTM Việt Nam (VSAPS), Hội PTTM TP.HCM (HSAPS) 2.000.000đ 2.500.000đ
Hội viên VSAPS/HSAPS, Học viên (Sơ bộ), sinh viên
3.000.000đ 3.500.000đ
Bác sĩ thẩm mỹ, BS da liễu, BS khác 4.000.000đ 4.500.000đ
Gala Dinner tối 18/12/2021 1.200.000đ 1.500.000đ

 (Phí Hội nghị đã bao gồm các bữa ăn trưa tại Hội nghị)

THÔNG TIN TK ĐÓNG PHÍ:

Tên TK: PHAN MINH NHỰT - Số TK: 007 100 088 5325 - Tại Ngân hàng Vietcombank (VCB) PGD Bến Nghé.

* Ghi rõ Họ và Tên người tham dự vào Nội dung nộp tiền.


Quý bác sĩ có thể đăng ký tham dự bằng cách điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau: