* Lưu ý: Giá trên là chưa bao gồm 10% GTGT (Nếu xuất hóa đơn GTGT phải thanh toán thêm 10%).

Quý Công ty có thể đăng ký với chúng tôi bằng cách điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau (vui lòng click nút Gởi khi hoàn tất)

Quý bác sĩ có thể đăng ký tham dự bằng cách điền đầy đủ thông tin vào mẫu sau: